Integritetspolicy

Integritetspolicy https://www.casinot.com/sv/

Casinot.com/sv – kan också skrivas som ”vi”, ”oss”, ”vår” eller ”våra” – förbinder oss att se till att all den personliga information våra användare – kan även skrivas ”du” eller ”dig” – delar med sig till oss skyddas.

Integritetspolicyn syftar till att förklara hur och på vilka sätt vi skyddar just de personuppgifter som vi möjligen kommer samla in från dig under ditt besök på och användning av sajten Casinot.com/sv – kan också skrivas som ”sajten”, ”webbplatsen”, ”tjänsten”, ”tjänster” eller ”tjänsterna”. Denna integritetspolicy har vidare som syfte att förklara hur vi kan komma att använda informationen vi samlar in och vilka alternativ som finns tillgängliga för dig vad gäller att dela med dig av personlig information.

På vår sajt finns kampanjer och erbjudanden. När du deltar i eller utnyttjar dessa godkänner du villkoren i denna integritetspolicy. Du godkänner även att vi genom sajten samlar in, använder och delger just din information. Med din information menar vi den personliga information som specificeras mer detaljerat längre fram i och i enlighet med integritetspolicyn.

Om du inte vill godkänna ett eller flera av villkoren i integritetspolicyn så ska du inte heller delta i våra kampanjer och erbjudanden liksom inte använda sajten och våra tjänster.

Denna integritetspolicy gäller inte för de företag vi inte äger, individer som inte är anställda hos oss och de tredje parter som vi – och i enlighet med villkoren i integritetspolicyn – eventuellt kan delge information. 

Den här informationen kan du få i integritetspolicyn

I integritetspolicyn kan du få information om följande:

• Den här typen av information samlar vi in via sajten
• Så samlar vi in din information
• Det här menas med cookies och så använder vi dem
• Så använder vi den information vi samlar in från dig
• De här får ta del av informationen och därför får de information
• Så länge sparar vi informationen vi har samlat in
• Så fungerar vår direktmarknadsföring
• Det här gäller för barn och minderåriga
• Så skyddar vi din information
• Det här gäller när vi gör uppdateringar och tillägg i integritetspolicyn
• Så kan du kontakta oss

Den här typen av information samlar vi in via sajten

• Personlig information: Eventuellt kan vi be dig att uppge så kallad personlig information. Med personlig information avses den form av information som kan hjälpa oss att identifiera dig som individ. För att kunna ta del av kampanjer och erbjudanden kommer du behöva uppge din personliga information, vilket kan innebära uppgifter om namn, e-post och/eller telefonnummer. Den personliga informationen kan vi vidare använda i syfte att såväl genomföra kampanjer som att förse dig med information om erbjudanden.
• Icke-personlig information: När du använder och/eller registrerar dig på sajten samlas per automatik icke-personlig information in. Den icke-personliga informationen kan på intet sätt användas för att identifiera individer utan rör sig om teknisk information. Den tekniska informationen överförs från din enhet och avser information av vilken hård- respektive mjukvara du har, vilken webbplats som ledde dig hit till sajten – domännamnet inkluderat – vilken webbläsare du använder, vilket operativsystem du har, enhetens språkinställningar, det internetföretag du nyttjar, hur länge du stannar på vår sajt och så vidare.
Så samlar vi in din information

• Den information vi samlar in från sajten avser personlig information, som du skickar till oss, och icke-personlig information, som per automatik överförs från din enhet till oss. Vi använder oss av standardtekniker såsom loggfiler, digital identifieringsdata och cookies.
• Eventuellt kommer vår sajt per automatik överföra cookies till ditt system och dessutom lagra information som går att koppla till dessa cookies. Du kan läsa mer om vad som menas med cookies och hur vi använder dessa längre ner i integritetspolicyn.
• Visserligen kan du ta bort och/eller blockera våra cookies genom din webbläsare, men genom att göra detta kan din användarupplevelse av sajten påverkas negativt på så sätt att vissa funktioner försämras och att din åtkomst begränsas.
• Vi kommer troligen använda informationen från cookies och loggar till att förbättra kvaliteten på och användarupplevelsen av sajten. Detta inkluderar bland annat – men begränsas inte till – bättre design på webbplatsen, personanpassade funktioner och att du slipper uppge samma information flera gånger.
Det här menas med cookies och så använder vi dem
Det här menas med en cookie

Varje gång du använder en webbplats lagras en informationsenhet – en så kallad cookie eller loggfil – på din hårddisk. Cookies är till för att förbättra användarupplevelsen för dig och är därför mycket praktiska. Med hjälp av cookies kommer en sajt ihåg dina inställningar och blir interaktionen mellan dig och tjänsten betydligt snabbare och smidigare. Cookies används vidare i syfte att se till att den reklam som visas för dig är relevant och korresponderar med dina intressen. Läs mer om vad som menas med en cookie på www.allaboutcookies.org. När du surfar in till och använder vår sajt kan vi komma att lagra cookies på din hårddisk. Om du önskar ta bort och/eller blockera våra cookies kan du göra detta genom att gå till inställningarna i webbläsaren du använder. Observera att borttagandet och/eller blockeringen av våra cookies kan påverka användningen av sajten negativt.
Så använder vi cookies

När du surfar in till och använder vår sajt kan vi använda oss av tekniker såsom cookies, loggfiler och webbfyrar för att samla in icke-personlig information från dig. I det här fallet avser icke-personlig information den webbläsare du använder, de webbplatser och -sidor du tidigare har besökt, datum och tid för besöken och vilka länkar du klickar på. Eventuellt kommer vi dela med oss av informationen till en tredje part, som arbetar på uppdrag av oss. En tredje part kan innebära en tjänsteleverantör (till exempel kundtjänst, marknadsföring, support och analys), reklambyrå samt annonsnätverk. Även de tredje parter vi samarbetar med kan samla in information om användarna av sajten. Vi kommer inte dela med oss av information till tredje parter som inte nämns i denna integritetspolicy.

Så använder vi den information vi samlar in från dig

• Vi använder den insamlade informationen för att bättre kunna svara på dina frågor, ge stöd vid olika förfrågningar, när du ger feedback och för att hålla dig uppdaterad om önskade kampanjer – alltså för att ge dig en bättre service och användarupplevelse av våra tjänster.
• Vi använder den insamlade informationen för att göra den direkta marknadsföringen mer relevant för dig.
• Vi använder den insamlade informationen för att göra våra erbjudanden och den reklam som visas på sajten personanpassad.
• Vi använder den insamlade informationen för att kunna kommunicera bättre med dig via exempelvis telefon och e-post.
• Vi använder den insamlade informationen för att lösa eventuella konflikter som uppstår, att driva igenom våra policyer – och motverka att brott begås mot dessa – liksom applicerbara regleringar och lagstiftning.
• Vi använder den insamlade informationen för såväl att upptäcka som att förebygga eventuella bedrägerier, stärka säkerheten på sajten och för att lösa liksom motverka eventuella tekniska problem.
• Vi använder den insamlande informationen som underlag till undersökningar och analyser, till sammanställning av statistik samt för att underlätta teknisk problemsökning.
• Vi använder den insamlade informationen för att kunna ge dig de mest relevanta extratjänsterna som vi kan erbjuda.

De här får ta del av informationen och därför får de information

• Tjänsteleverantörer: Vi samarbetar med tjänsteleverantörer för att kunna göra användarupplevelsen av sajten så bra som möjligt för dig. Det här innebär att vi kan dela med oss av din information – personlig information inkluderad – till våra samarbetspartners och tredjepartstjänsteleverantörer. Tjänsteleverantörerna är förbundna att använda informationen på så sätt som vi har förklarat i avsnittet ovan. Om du har valt att delge oss din kontaktinformation, såsom e-postadress, kan vi eventuellt dela med oss av denna till våra samarbetspartners eller underleverantörer för att förse dig med relevant information om nya bonuserbjudanden och/eller kampanjer. I och med att använda våra tjänster – med andra ord sajten – godkänner du härmed att din personliga information kan delges till, användas av och lagras hos våra auktoriserade tredjepartssamarbetspartners, även gällande tredjepartssamarbetspartners över hela världen och i enlighet med de syften som anges i denna integritetspolicy.
• Affilierade och köpande företag: Det kan hända att vi delar med oss av din information – personlig information inkluderad – till vårt moderbolag, samarbetspartners, underleverantörer och/eller till så kallade affilierade företag. Samma sak kan ske vid en eventuell företagstransaktion, det vill säga ifall delar av vårt företag skulle säljas, vid en sammanslagning, försäljning av tillgångar eller konsolidering. Om något av ovanstående fall skulle inträffa kan antingen våra affilierade företag och/eller köpande företag överta såväl rättigheter som skyldigheter, och detta i enlighet med vår integritetspolicy.
• Rättsvårdande instanser och myndigheter: I syfte att förebygga bedrägerier och andra kriminella handlingar i relation till vår sajt kan vi komma att dela med oss av din information – personlig information inkluderad – till rättsvårdande instanser och myndigheter. Detta kan ske vid en eventuell stämning, efterlysning, utredning eller i enlighet med ett domstolsbeslut. Vidare kan din information föras vidare till rättsvårdande instanser och myndigheter med hänsyn till en rättsprocess, för att kunna upprätthålla våra intellektuella rättigheter och/eller för att försvara oss mot eventuella rättsliga krav såsom stämningar. Informationen kan också användas för att kunna undersöka och förebygga eventuella olagliga aktiviteter, däribland för att kunna vidta juridiska åtgärder vid brott mot våra policyer, för att kunna genomdriva policyerna och för att vi själva ska kunna både agera och fungera i enlighet med viktiga lagstiftningar och regleringar. Under dessa omständigheter kan vi likaså välja att både kräva och/eller avstå från våra juridiska rättigheter.
• Tredje parter: Observera att vår integritetspolicy enbart gäller för och reglerar hur vi samlar in information från dig och sedan använder den. Vi tar inte ansvar för tredje parters informationshantering, med andra ord för om du klickar på en länk, som finns på vår sajt, och hamnar på en sajt som ägs av en tredje part. När det kommer till informationshantering, läs gärna igenom deras integritetspolicy för att veta vad som gäller på just deras webbplats.
• Aggregerad information: Med aggregerad information menas data som samlas in från flera olika individer, grupper, tidsperioder, källor och så vidare. Denna information sammanställs sedan för att göra informationen mer överskådlig. Sådan aggregerad information, både personlig och icke-personlig, kan vi ge till våra tredje parter. Med tredje parter avses reklambyråer, annonsnätverk samt tjänsteleverantörer. Informationen kan sedan komma att användas för att förbättra och rikta annonseringen på sajten, utveckla sajten i sig eller i affärsändamål, till exempel för att göra affärsanalyser. Om vi samlar in information från andra källor rör det sig enbart om icke-personlig information.

Så länge sparar vi informationen vi har samlat in

• Vi förbehåller oss rätten att närsomhelst kunna rätta, tillägga och/eller ta bort felaktig information.
• Observera att så länge som du inte meddelar oss om motsatsen kan vi spara informationen vi samlar in från dig – även personlig information – så länge vi behöver ha den för att kunna erbjuda vår tjänst, leva upp till juridiska krav, lösa eventuella tvister och/eller för att se till att överenskommelser i enlighet med bland annat integritetspolicyn efterföljs.

Så fungerar vår direktmarknadsföring

• När du delar med dig av din e-postadress till oss kan vi eventuellt använda denna i relation till våra kampanjer och bonuserbjudanden. Vi kan likaså dela med oss av e-postadressen till våra samarbetspartners i form av marknadsföringspartners. För oss är din integritet viktig, och därför förser vi dig med tillgängliga hjälpmedel så att du närsomhelst kan neka att ta emot erbjudanden via e-post från oss. Det kan ta upp till 14 dagar för oss verkställa din begäran. Observera att fastän du har avsagt dig en prenumeration på våra kampanjerbjudanden kan vi likväl skicka relevanta meddelanden till dig. Exempel på dessa relevanta meddelanden kan, men inte uteslutande, vara kundtjänstmeddelanden, kundundersökningar och andra administrativa meddelanden.
• Var god att observera att även om du ändrar din information i ditt registreringskonto och/eller väljer att avsäga dig en prenumeration på våra kampanjerbjudanden via exempelvis e-post kommer detta enbart påverka vår framtida kommunikation. Det kan vara så att vi redan, och utifrån den information du har valt att dela med dig till oss, har delat med oss av informationen till en tredje part, såsom en samarbetspartner. Om en tredje part har fått informationen kan du behöva ändra informationen hos även denna.
Det här gäller för barn och minderåriga

Vår sajt är inte avsedd att användas av minderåriga, det vill säga av personer under 18 år. Vi slår särskilt mycket vakt om att personer under 13 år inte ska använda våra tjänster och kommer således aldrig avsiktligt samla in personlig information från minderåriga. Om vi får reda på att en minderårig person nyttjar våra tjänster kommer vi radera dennas personliga information från våra filer, allt för att värna om den minderårigas integritet. Observera att vi närsomhelst kan ta oss rätten att kräva att få se ett myndighetsbevis för att kunna upprätthålla vår integritetspolicy och för att se till att inga som är under 18 år ska använda sajten.

Så skyddar vi din information

• För oss är säkerheten otroligt viktig, varför vi lägger ner mycken möda på att se till att säkerheten vad gäller våra tjänster och informationshanteringen – hanteringen av din information inkluderad – ska vara oklanderlig. Vi använder oss uteslutande av branschens bästa standardprocedurer och policyer för att skydda din information från icke-auktoriserad användning liksom för att öka säkerheten kring informationshanteringen. Fastän vi gör allt vi kan för att värna säkerheten rörande informationshantering kan personer ändå skaffa sig icke-auktoriserad tillgång till informationen, vilket är en kriminell handling. Vi kan inte utfärda en garanti för att denna form av olagliga icke-auktoriserade användning aldrig kommer ske och om den skulle ske kan vi inte hållas ansvariga för de handlingar som personer vilka har skaffat sig icke-auktoriserad tillgång till vår sajt gör.
• Ifall så skulle ske att du upplever att din information – såväl personlig information som icke-personlig information – inte skulle hanteras enligt denna integritetspolicy, var god att kontakta oss snarast möjligt. Kontakta oss även om du upplever att någon har försökt att missbruka tjänsten och/eller betett sig olämpligt. Vår integritetsansvariga för sajten kommer utan dröjsmål utreda ärendet.

Det här gäller när vi gör uppdateringar och tillägg i integritetspolicyn

Vi kan komma att göra förändringar i vår integritetspolicy, och förbehåller oss rätten att göra detta. Revideringarna träder i kraft så fort de publiceras. Om du vill läsa om den senaste revisionen kan du göra detta under avsnittet ”Senast reviderad”, där finns också datum för när ändringarna trädde i kraft. Så länge du använder vår sajt och våra tjänster godkänner du eventuella revideringar i vår integritetspolicy, med vilket menas att du är bunden till ändringarna.